Home

 

Imkersfeest 15 december 2018

Winter BBQ 

Welkom!

Welkom op de website van de imkervereniging “Sint Ambrosius Pelter Biehalle”. Al sinds 1779 verdiepen we ons in de bijenteelt en bouwden we een bruisend verenigingsleven uit. Daar alles evolueert, lanceren wij deze gloednieuwe website. Hierop vind je informatie over de activiteiten van Sint-Ambrosius, een fotogalerij, interessante bijenteeltlinks, de uitleendienst van materiaal en een link naar verkoopadressen voor lekkere honing en andere bijenproducten.

Korte historiek

SINT-AMBROSIUS PELTER BIEHALLE De Overpeltse Imkervereniging, beter gekend onder de naam “De Biebond”, bestaat sinds 1779. Het is helemaal niet zeker dat de Pelter gilde zonder onderbreking heeft bestaan. Maar na elke, meestal korte onderbreking, hoofdzakelijk te wijten aan oorlogsomstandigheden, werd telkens opnieuw met de traditie aangeknoopt. In een doctoraatstudie ( MOLEMANS J., Toponymie van Overpelt, in Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 6de r., 105, Gent, 1976) werden documenten teruggevonden uit het jaar 1779 waarin melding wordt gemaakt van de gilde “Sint Ambrosius Biehalle”. Een kopie van deze studie is in ons bezit. Maar de originele stukken bevinden zich in de heemkundige kring van Overpelt.

In 2004 werden we "Koninklijke Sint Ambrosius Pelter Biehalle".

Vanaf 2016 zijn we ook een VZW. Onze verenging heet nu officieel "VZW Koninklijke Sint Ambrosius Pelter Biehalle".

Doelstelling

We willen alle leden bijstaan met raad en daad. Zo organiseren we om de drie jaar een cursus “beginnende imker”. In het najaar van 2018 start onze volgende cursus. Ook voor de ervaren imker organiseren we jaarlijks verschillende, zowel theoretische als praktische voordrachten met uiteenlopende thema’s. de data ’s en thema’s zijn altijd terug te vinden op onze agenda. En niet te vergeten onze jaarlijkse uitstappen en imkersfeest! Onze vereniging beschikt over veel “imkersmateriaal” dat we uitlenen aan onze eigen effectieve leden. Materiaal dat moet voldoen aan de normen van het FAVV. Zo kunnen ze een beroep doen op honingslingers, wassmelters, kolbtoetsellen, tentoonstellingsmateriaal, ….. . Het uitlenen is overwegend gratis maar voor sommige materialen wordt een kleine vergoeding gevraagd. Zie link uitleendienst materiaal!

Nut van de bijenteelt !

Bijenteelt is een interessante, verruimende en gezonde hobby met een economische en culturele waarde. Door de bestuiving van bijen houden we de wilde flora in stand. Bijen zijn onmisbaar in het kader van “terug naar een groenere Wereld”. Ben je milieubewust en geïnteresseerd in bijen(teelt), neem contact op via onze contactpagina. Hoe meer volk, hoe meer bijtjes, hoe meer honing, hoe beter fruit, hoe geuriger en kleurrijker de bloemenzee, hoe mooier de natuur. Hopelijk zal het gezoem van de honingbij ook in de toekomst in Noord Limburg en ver daarbuiten nog lang te horen zijn!  

Sponsors

Joomla Module OT Client Logos Scroller powered by OmegaTheme.com