Bijenweide

bijenwijde

Imker en bijen zoeken standplaats

Zo zou je ons nieuw project kunnen noemen.  Alhoewel die verdomde varroa-mijt er voor gezorgd heeft dat imkeren geen sinecure meer is, is de interesse voor het imkeren nog nooit zo groot geweest.

De mijt heeft er voor gezorgd dat “de bijen” herhaaldelijk in het nieuws kwamen en dit heeft voor  een “imker-hype” gezorgd. Toch stelt zich een ander probleem.

De bouwkavels worden steeds kleiner en op de wetgeving voor  het houden van bijen wordt strenger toegezien. Dit betekent dat een aantal overwegend jonge imkers wel bijen willen houden, maar hiervoor niet de nodige ruimte hebben.

Daarom heeft het bestuur volgend initiatief genomen. Ter hoogte van de MS kliniek in de Gortenstraat  Overpelt hebben we  een stuk grond ter onze beschikking. De bedoeling hiervan is dat er kleine (mobiele) bijenhallen kunnen geplaatst worden.

Dit weiland dient enkel voor clubleden die omwille van de wetgeving thuis geen bijen kunnen houden. Er zijn dus wel degelijk voorwaarden verbonden aan het plaatsen van bijenvolken, bv. deze stand mag niet gebruikt worden als een 2de bijenstand.

Ook het stallen van het aantal bijenvolken is beperkt.

Leden die gebruik willen maken van deze mogelijkheid dienen het huishoudelijk reglement te ondertekenen en contact op te nemen via onze contactpagina.

Bewaren

Bewaren

Sponsors

Joomla Module OT Client Logos Scroller powered by OmegaTheme.com